Disclaimer

Eigenwijs Blij (uitgegeven door Studio Vuurvogel), hierna te noemen Eigenwijs Blij, verleent je hierbij toegang tot eigenwijsblij.nl en publiceert hier ter informatie, inspiratie en vermaak teksten, afbeeldingen en andere materialen. Eigenwijs Blij behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededeling te hoeven doen. Ook deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Beperkte aansprakelijkheid

Eigenwijs Blij spant zich in om de inhoud van eigenwijsblij.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op eigenwijsblij.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Eigenwijs Blij. In het bijzonder zijn alle prijzen op eigenwijsblij.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op eigenwijsblij.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Eigenwijs Blij nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Eigenwijs Blij en de individuele bloggers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Eigenwijs Blij, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.